Těhotenské zkratky

 Zkratky v těhotenské průkazce

TK – krevní tlak
TT – triple test, vyšetření krve pacientky na genetické vady plodu (hodnotí se hladina 3 hormonů), vyšetření se provádí v 16. týdnu těhotenství

SAG (GBS) – streptococcus agalactiae, vyšetřuje se přibližně ve 36. týdnu těhotenství, při pozitivním výsledku pacientka dostane za porodu nitrožilně antibiotika, jako prevenci infekce miminka za porodu
OP – ozvy plodu
Rh – Rh faktor
AB0 – systém krevních skupin AB0 (patří tam krevní skupiny A, B, AB a 0)
III. trimestr – poslední tři měsíce před porodem
Hypotrofický plod – plod v děloze neprospívající, nejčastěji na podkladě nedostatečné funkce placenty, váha plodu pro daný týden menší než předpokládaná
Zoonózy – infekční onemocnění, u kterých se původce onemocnění přenáší ze zvířete na člověka
Diabetes – cukrovka (nedostatek inzulínu, který umožňuje vstřebávání cukrů)
Glykosurie – odpady cukrů v moči (projev cukrovky)
Cerkláž (cerlage) – sešití děložního čípku při předčasném otevírání porodních cest k udržení těhotenství

Sectio caesarea – císařský řez (operační vyjmutí plodu z dělohy)
Forceps – porodnické kleště
VEX – vakuumextraktor (zvon)
Polyhydramnion – nadměrné množství plodové vody (při cukrovce matky, infekčních onemocněních, vývojových vadách plodu,..)
Oligohydramnion – nedostatečné množství plodové vody (při nedostatečné funkci placenty, odtoku plodové vody, vývojových vadách plodu, infekčních onemocněních,…)
Gestóza (preeklampsie) – onemocnění spojené pouze s těhotenstvím, jedná se o současnou přítomnost vysokého krevního tlaku, odpadů bílkovin v moči a otoků. Dochází tu k různých poruchám metabolismu a krevní srážlivosti, které můžou ohrozit maminku i  nenarozené miminko.
BWR (Bordet-Wassermanova reakce) – vyšetření na syfilis
B v moči – přítomnost bílkoviny v moči
C v moči – přítomnost cukrů v moči
Močový sediment –  mikroskopické vyšetření moči
Fenylketonurie –  porucha metabolismu aminových kyselin, kdy dochází ke zvýšení aminokyseliny fenylalaninu v krvi, což může vést k mentálnímu postižení dítěte
Zkrácené hrdlo – délka děložního hrdla pod 3cm, je známkou hrozícího předčasného porodu
Uvolněné hrdlo – otevírající se porodní cesty, prostupné pro prst, může být také známkou hrozícího předčasného porodu u prvorodiček
Vnitřní nález hrdlo – vyšetření děložního hrdla pohmatem – jeho délky, prostupnosti pro prst, konzistence, směru
Vnitřní nález kolpo – vyšetření děložního čípku pod mikroskopem, zjišťujeme tak změny buněk na povrchu hrdla, které mohou vést ke vzniku rakoviny děložního hrdla
Vnitřní nález cyto (onkologická cytologie) – stěr z povrchu děložního hrdla a z jeho kanálu v rámci preventivní prohlídky 1x ročně, slouží k časnému zjištění změn buněk děložního hrdla, které mohou vést ke vzniku rakoviny děložního čípku
VVV – vrozené vývojové vady
VSV – vrozená srdeční vada (používa se i skratka VCC – vitium cordis congenitum)
O-Sullivan – test, sloužící k vyšetření cukrovky